Polityka prywatności Sklepu Internetowego a-medica.pl
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego a-medica.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i równocześnie administratorem danych osobowych jest
  A-Medica Sp. z o.o.
  ul. Kuźnicza 9
  30-144 Kraków
  NIP: 9452155473

 3. Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
  e-mail: sklep@a-medica.pl
  tel.: +48 668 623 501, zwana dalej A-Medica Sp. Z o.o.
 4. Czytając, przeglądając czy używając serwisu Sklepu Internetowego lub prenumerując newsletter Sklepu Internetowego Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opisane na poniższej stronie. Każdą osobę korzystającą z serwisu Sklepu Internetowego obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
 5. A-Medica Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 1. 1. A-Medica Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku dokonywania rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje poniższe dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  – kod pocztowy i miejscowość;
  – ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) nazwę firmy (jeżeli dotyczy);
  e) numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  – kod pocztowy i miejscowość;
  – ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, wymieniony wyżej zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 7. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku podania podczas rejestracji konta/składania zamówienia w Sklepie Internetowym danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  a) firmie kurierskiej;
  b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – operatora usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomatów);
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system eCard, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska, KRS 0000274399, NIP 7792308495
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepie Internetowym.
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne „ciasteczka”) są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej Sklepie Internetowym (jeżeli pozwala na to przeglądarka).
 2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez A-Medica Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę internetową Sklepu Internetowego. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Przeglądając witrynę Sklepu Internetowego użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.
 4. A-Medica Sp. z o.o. w ramach witryny Sklepu Internetowego stosuje trzy zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne”, „stałe” oraz „administracyjne”:
  a) Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny Sklepu Internetowego . Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  b) „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika witryny Sklepu Internetowego ustawień.
  c) „Administracyjne” pliki cookie służą identyfikacji administratora sklepu.
 5. A-Medica Sp. z o.o. w ramach witryny Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookie wewnętrzne wyłącznie dla celów:
  a) przechowywania koszyka i bieżącej pracy na sklepie (sesyjne),
  b) sond (utrudnia drugie głosowanie) – stałe,
  c) repozytorium zakupów (umożliwia odzyskanie koszyka między wizytami w sklepie) – stałe,
  d) identyfikacji wejść partnerskich w zależności od ustawień (zapamiętuje ze dany użytkownik został pozyskany z serwisu danego partnera) – stałe,
  e) identyfikacji administratora sklepu (administracyjne),
  f) zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania stron Sklepu Internetowego przez użytkowników, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  g) identyfikacji internauty w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 6. A-Medica Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) oraz googleplus.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  c) zbierania danych behawioralnych celem umożliwienia dostarczenia spersonalizowanych treści oraz poprawienia funkcjonowania niniejszej strony za pomocą Salesmanago (administrator cookies zewnętrznego: Salesmanago z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail (na adres Biura Obsługo Klienta) lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 7. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie („ciasteczek”) użytkownik powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego. W celu wyłączenia obsługi plików cookie („ciasteczek”) należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Można to wykonać korzystając z instrukcji obsługi użytkowanej przeglądarki bądź korzystając z informacji podanych na stronach Wikipedii. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie ze stron internetowych Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. A-Medica Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu Internetowego przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez A-Medica Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu stron internetowych Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych Sklepu Internetowego.
 9. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. A-Medica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 10. Tożsamość użytkownika Sklepu Internetowego nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.
 11. Pliki cookie na stronie Sklepu Internetowego nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.
 1. Dane osobowe zbierane przez A-Medica Sp. z o.o. za pośrednictwem stron internetowych Sklepu Internetowego są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy A-Medica Sp. z o.o..
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.
 4. A-Medica Sp. z o.o. zapewnia każdemu Klientowi prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – poprzez stronę www.a-medica.pl (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta; każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych poprzez zgłoszenie takiego wniosku w panelu klienta (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt z Biurem Obsługo Klienta. A-Medica Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez A-Medica Sp. z o.o. roszczeń od danego Klienta.
 6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. A-Medica Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem/buttonem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą tymczasowe, nowe hasło do logowania, które pozwoli na zalogowanie się na konto. Po zalogowaniu się Klienta na konto wskazana jest zmiana tymczasowego hasła na nowe (korzystając z opcji „Zmień swoje hasło”).
 7. A-Medica Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 1. A-Medica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do Sklepu Internetowego (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 2. Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż raz na tydzień.
 3. Sklep Internetowy uczestniczy w programach pozyskiwania opinii na temat transakcji. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymuje ankietę w celu uzyskania opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie Internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl lub Opineo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 1. Jako Administrator danych osobowych A-Medica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Sklepu Internetowego lub newsletter Sklepu Internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@a-medica.pl.
 3. Administratorem danych osobowych jest
  A-Medica Sp. z o.o.
  ul. Kuźnicza 9
  30-144 Kraków
  NIP: 9452155473. Kontakt do Administratora

  e-mail: sklep@a-medica.pl
  tel.: +48 668 623 501

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i jego rozliczenia i oceny zamówienia lub w celu przesyłania ofert marketingowych/newslettera Sklepu Internetowego (odpowiednio do zaznaczonych opcji). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez stosowne ustawy i rozporządzenia w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych oraz Prawa Farmaceutycznego (w przypadku realizacji zamówienia) lub do czasu odwołania zgody (w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newslettera). Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Dane są udostępniane podmiotom na odstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO w zakresie świadczenia usług oraz pozyskiwania opinii na temat transakcji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez klienta danych osobowych jest obligatoryjne i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.